Astrologija i temperament I dio

Riječ temperament je izvedenica iz latinskog “temperare” sa znacenjem izmiješati i u ovom kontekstu se originalno odnosi na miješanje (uravnotežavanje) četiri tradicionalna humora, četiri tjelesne tečnosti (crni koler, krv, zuti koler i flegma) na fizičkom, mentalnom i emocionalnom nivou ličnosti. U savremenom, užem, značenju riječi temperament prikazuju se nasledjem date predispozicije koje se tiču emocionalnog reagovanja i dozivljavanja. U tradiciji, ovaj pojam se nije jednoobrazno razumijevao kroz vjekove i nije se kod svih autora ticao emocionalnog dijela licnosti.

Istorijski gledano za četiri osnovna tipa licnosti “odgovoran” je Hipokrat koji je jos u 2. v.p.n.e. postavio teoriju prema kojoj odnos tjelesnih tečnosti odredjuje pravac i kvalitet zelja i nacin ponašanja ljudi. Galen ce cetiri vijeka posle Hipokrata zakljuciti da, ako krv dominira tijelom, covjek je sangvinican što znači strastveno optimističan, ako crna zuč prevladava, onda imamo posla s melanholikom i tužnim raspolozenjem, ako je žuta žuč u pitanju, to je koler i strast u prvom planu, a ako je flegma, onda je mirnoća vodeca osobina. Sangvinija je prema njemu još i “vesela”, melanholija “kontemplativna”, koler “zapaljiv, a flegma “lagana”.

Pročitajte više>>