Geocentični model univerzuma-azbuka astrologije II dio

Opisani poredak sfera i njihovog kretanja o kome je bilo riječi u prvom dijelu ove teme, se izražava kroz sedam opazivih tacaka u prostoru. Horizont vidljivi dio sfere neba odvaja od nevidljivog. Na istoku te linije je istocna tacka na kojoj Sunce, planete i zvijezde izlaze i postaju vidljive. Suprotna njoj, na 180 stepeni, stoji u ravnoj liniji zapadna tacka zalaska. Juzna tacka ili MC (medium coeli) stoji iznad, na liniji vidljivosti, predstavlja podne dok je sjeverna tacka IC (imum caeli) ispod linije horizonta, nevidljiva i simbolizuje ponoc. To su cetiri glavne prostorne tacke na horizontu. Tacka tacno iznad glave, na 90 stepeni od istocne, je zenit (nije isto sto i MC –on je prostorna tačka na horizontu, južna tačka gdje Sunce prolazi kroz svoju putanju ili ekliptiku), a nadir je njemu suprotan na 180 stepeni ispod linije horizonta. Sedma tacka je tacka centra, pozicija posmatraca. Centar svijeta je, zapravo, pozicija posmatraca bilo gdje na Zemlji.

Pročitajte više>>