Bakterije za koje nema leka

 

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je listu 12 najopasnijih bakterija za ljude, navodeći da lekari brzo gube opcije za lečenje.

Na konferenciji za štampu SZO u Londonu navedeno je da lista ima za cilj da promoviše razvoj medicine u slučaju najopasnijih bakterija koje su otporne na lekove, uključujući salmonelu i zlatnu stafilokoku.
Stručnjak SZO Mari-Pol Kieni rekla je da hitno potrebni novi antibiotici neće biti razvijeni na vreme, ako to pitanje bude rešavalo samo tržište.
Prema navodima SZO, najpotrebniji su novi lekovi za suzbijanje bakterija koje predstavljaju opasnost za bolnice, staračke domove i pacijente kojima je potreban kiseonik.
Agencija je upozorila da su bakterije sa te liste sve češće otporne na lekove i mogu izazvati smrtonosne infekcije.

Kritična grupa

Acinetobacter baumannii, otporne na karbapenem
Pseudomonas aeruginosa, otporne na karbapenem
Enterobacteriaceae, otporne na karbapenem, luče beta-laktamazu

Visoki rizik

Enterococcus faecium, otporne na vankomicin
Staphylococcus aureus, otporne na meticilin i vankomicin
Helicobacter pylori, otporna na klaritromicin
Campylobacter spp, otporna na fluorohinolon
Neisseria gonorrhoeae, otporna na cefalosporin i fluorohinolon

Srednji rizik

Streptococcus pneumoniae, otporna na penicilin
Haemophilus influenzae, otporna na ampicilin
Shigella spp, otporna na fluorohinolon