Tarot i Hermetizam

Tarot je čovječanstvo upoznalo kao sredstvo za igru i za divinaciju ( proricanje, predviđanje) i ako je on mnogo više od toga.Njegovo porijeklo seže još u daleku prošlost i ako mnogi istoričari pojavu tarota kao sistema igre i divinacije vezuju za kasni srednji vijek, međutim radi se samo o prvim špilpovima karata koje su se pojavile na evropskom tlu, ali ne i samog tarota kao sistema koji kao takav nije ni nosio naziv “tarot” niti je imao primarnu svrhu proricanja kakva mu se danas prepisuje. Pretpostavlja se da se prvi špil tarota na evropskom tlu pojavio u Marselju 1381. godine po nacrtu Lorana Ekardijea iz Marselja i naziva se Marseljski tarot špil, Nakon njega pojavljivale su se replike tog špila i u drugim francuskim gradovima, dok neki istoričari navode kao najstariji tarot špil pod nazivom Viskonti Sforca koji je rađen za po direktivama te bogate porodice.

Kako god bilo, ove istorijske činjenice otkrivaju vrlo malo o suštini tarota a najviše o hronologiji pojave prvih špilova na evropskom srednjovjekovno-renesansnom tlu.

Za tarot se u stvari pretpostavlja da dolazi od Boga Tota direktno jer njegova simbolika seže do daleko u prošlost, konkretno iz Egipta. Neki autori kao preteču tarota navode “Totove smaragdne ploče”, drugi navode konbinaciju raznih tradicija poput Egipatske, Kabale, grčkih misterija i manje poznatih kultova i učenja. U svakom slučaju ono što je sigurno da se može zaključiti jeste to da je Tarot jedna od disciplina hermetizma i predstavlja zapravo skup hermetičkih slika i simbola( koji je u kasnijim vjekovima spakovan u špil karata) koji na jasan način prenosi poruke Velike tajne ili Velikog djela nazvanog magija i alhemija. Na taj način tarot je služio kao jedno od sredstava samospoznaje i razumijevanja mikrokosmosa i makrokosmosa. Pod uticajem mnogih učenja i simbolika tarota se mijenjala, međutim u osnovi ona je ista, jedinstvena, neponovljiva ili bi trebala takva da ostane i na savršen način opisuje ustrojstvo čovjeka i kosmosa putem slika baš kao i astrologija koja to definiše putem nebeskih simbola.

Iz gore navedenog nije teško odgonetnuti  porijeklo veze između Astrologije i Tarota kao dvije drevne discipline  hermetizma  koje daju odgovore na mnoga pitanja  i na taj način jasnije definišu vezu  između neba i zemlje. Tarot je kroz vjekove dosta modifikovan, štoi namjerno što nenamjerno iz neznanja, tako da tarot špilove koje danas imamo prilike da vidimo ne reprezentuju pravu suštinu i simboliku tarota i lišeni su dubine, istine i svrhe koju je tarot nekada posjedovao. Stoga, mišljenja sam da samo izvorni tarot špilovi poput Marseljevog tarot špila, Viskonti-Sforca, te njihovih izdanja mogu adeptu biti od koristi obzirom na sve veći broj raznih tarot špilova te njihove naopake interpretacije što je zapravo posledica tzv.”Novog doba” ili “Eona” za koje se čovječanstvo nada da donosi prosperitet i neko tobožnje duhovno buđenje. 

Jedna od osnovnih osobina bilo koje hermetičke discipline pa i tarot jeste da se nprenosio tajno i svakako spadao u tajna učenja, Veliku tajnu i slično. Zašto je to tako? Upravo iz razloga koji su navedeni u prednjem pasusu ovog posta. Još tada su mudraci, učenjaci, magi, astrolozi, znali da je pretjerano širenje znanja jedan opasan i nezahvalan poduhvat pa su nastojali da stečena znanja od gospodara Tota prenose posvećenima i onima željnim prave spoznaje i istine o prirodi samog djela.