Astrološke tabele iz Antike

Tragajući po internetu u vezi nekih astroloških istorijskih podataka, naišao sam na opis jedne bogate akademske knjige o astrološkim tablicama iz Antike koja nosi naziv ′′ Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) ′′ оd J-H Aubry, Lyon, 1993. Istina, knjiga je na francuskom, ali ono što istu čini interesantnijom jesu slikovni prikazi astroloških tablica iz ranijeg antičkog perioda, vjerovatno otkad se pojavila horoskopija. Te astrološke tablice su od slonovače i datiraju od odprilike II vijeka p.n.e. a njihovo nalazište je na arheološkom mjestu Le Grande, Grand, u sjeveroistočnoj Francuskoj. Daju izuzetnu bogatu astrološku simboliku a posebno koptska imena svih 36 dekana ili lica. Ove dragocjene tabele od slonivače pronađene su zapravo u bunaru, dakle za njih je utvrđeno da nijesu od drveta jer bi se raspale od vlage, nego da su od slonovače.

U predrimsko doba taj lokalitet je bio pod dominantnim kultom keltskog boga Granusa i u rimsko vrijeme čuveno svetilište i utočište, izvor kako god Apola -Granusa. Na zadnjoj slici se vidi sveti izvor, ribnjak sa hramom i vrtovima, mjestima za hodočasnike i poklonike tog kulta sa mnogobrojnim bunarima gdje su u nekom od njih i pronađene ove tablice koje su bile namjerno razbijene ali nakon toga i sastavljene a iste se nalaze u muzejima u francuskom gradu Sen Žermenu i francuskoj opštini Epinal.Smatra se da su nastale u Aleksandriji, na tom prvobitnom egipatskom pismu koji su naravno pisani grčkim pismom tj. koptskim, u koliko toliko su dobrom stanju i prikazuju slike ( imidže) i imena dekana koje su uglavnom prepoznatljive ( mislim na slike ) u toj strogo egipatskoj ikonografiji uz grčki uticaj, ( Prikaz ljudskih figura Sunca i Lune ) ali i povezane sa opisima iz “Knjige Hermesa” pa stoga da se zaključiti da su ove tablice služile za talismane koji se tiču liječenja obzirom na sam lokalitet gdje su pronađene, dakle korišćene su u medicinske svrhe.Što se tiče imena na starom koptskom su, na tabeli su radi lakšeg pregleda data imena dekana sa tablica sa upoređivanjem imena od Hefestiona, Firmikusa i Knjizi Hermes (Le livre sacré).

Tako za Aries prvi dekan gledajući odozdo iz prve tablice A nosi naziv Cikat ( na koptskom ) , Siket ( na grčkom) i Sentaher ( na latinskom, preko grčkog) itd. Spisak imena na tablicu B je iskvaren u potpunosti, nedostaju fragmenti pisma, znakovi škorpije i strijelca i jarca pogotovo gdje se za znak škorpije ponavlja ime za vagu, zatim za strijelca se navode imena za škorpiju,a za jarca se uzima ime strijelca što može biti plod nemara ali i možda namjerne greške obzirom da se ove talblice mogu posmatrati kao slike stelarne medicinske magije, namjerno razbijene u djelićima kako ne bi zapale u pogrešne ruke.