Vladari uglova horoskopa

U tradiciji kao što je poznato, delineacija ( razmatranje, nacrt, osnovna skica ) horoskopa prethodi bilo kom daljem prediktivnom radu i stoga je osnova u prosuđivanju daljeg života natusa. S tim u vezi, natalna karta, ili natalna figura samo obećava i opisuje sudbinu natusa, a zbog raznolike simbolike astrolog teško da je uvijek u stanju da opiše neki konkretan događaj, konkretan posao, konkretan problem, zbog toga je svrha natala da opiše ono što je sudbinom dato. Zbog toga je natalni horoskop samo skica, nacrt i početni impuls, dok kada su u pitanju konkretni događaji,isti se mogu “pročitati” iz mnogobrojnih prediktivnih tehnika sa kojima tradicionalna astrologija raspolaže.

Pročitajte više>>