Planete preslikane na terestrijalni svijet

Terestrijalni svijet je sinonim za materijalni svijet, pri čemu se ne misli samo na zemlju ( Terra) ili sublunarni svijet ( sfera odmah ispod Mjeseca) već i na vidiljivi dio univerzuma, dakle univerzuma koji je u stanju da se opazi golim okom. I ako savremeni astrolozi barataju sa terminima, tehnikama, predikcijama, mnogi se nijesu ni zapitali koji to mehanizam pokreće astrologiju, kako objasniti događaje na zemlji kroz odnos sa kako nebom tako i višim nebesima? Odgovor na ovo pitanje je u suštini veoma prost , no doći do tog odgovora nije lako kada imamo u vidu veliki broj raznih filozofskih, mističnih ili filozofsko mističnih pravaca kroz istoriju, a koji između ostalog objašnjavaju i astrologiju i njen menanizam djelovanja. Kako je astrologija potekla iz mnogo starijih kultura od same Grčke, ne mogu se stoga zanemariti značajni uvidi i učinci i rad Grka u objašnjavanju porijekla ne samo astrologije nego generalno porijekla i objašnjavanje svijeta oko sebe, samog pojma “Jednog”, kauzalnosti između svijeta neba i čovjeka. Ta kauzalnost se dakle nikako ne tiče nikakve gravitacione sile, Njutnove mahanike itd. i raznih smiješnih razloga za koje se moderna astrološka misao žalosno hvata, već metafizičkog odnosa neba i zemlje, dakle veze koja je puno više zamršenija od tzv “uticaja ” planeta.

Pročitajte više>>