Primarna motivacija u natalnoj karti

Primarna motivacija kod natusa nije nešto fiksno i nešto što će cijelog života biti njegov centar svijeta, iz prostog razloga što se čovjek mijenja, a uzroci promjene mogu biti kako objektivne tako i subjektivne prirode. Slika neba, nije niti može biti mrtva slika života rođenog, a li jeste jedan neponovljivi trenutak pri dolasku natusa na ovaj svijet. Isto se odnosi i na hiljade rođenih baš u tom istom trenutku, baš u tom istom trenutku se potpisuju ugovori,sklapaju brakovi i poslovi, raskidaju kontakti itd. Šta nam sve ovo govori? Da je u tumačenju bilo koje vrste horoskopa od natalnog pa sve do horarnog bitan sam kontekst od koga se prevashodno polazi kada se tumači slika neba, takođe život rođenog je promjenljiv, prioriteti se mijenjaju pa i gore spomenuta primarna motivacija.

Pročitajte više>>