Natalni pokazatelji loše životne sreće

Sreća je relativan pojam i ako bismo išli u detaljnije razmatranje pojma sreće, tj.šta je za nekog sreća, izgubila bi se poenta i svrha ove teme kojom se bavimo u ovom postu. Ipak mnogi će se jednostavno složiti da je opšta životna sreća nešto što ide utabanim tokom u životu, bez naglih i loših događaja, tragičnih dešavanja i gubitka zdravlja pa i života. U tradicionalnim astrološkim izvorima shodno periodu kada je astrološka mudrost bila na vrhuncu svoje moći,bitno je bilo razmotriti prvenstveno astrološke faktore koju su se ticali dužine života natusa, njegove sposobnosti da se lakše ili teže nosi sa životnim nedaćama, potom se procjenjivao status i položaj samog vlasnika natala da bi se tek u skladu sa kontekstom tumačila dalja sudbina natusa. Ta teška vremena su iziskivala i tako opsežne analize iz prostog razloga jer je bila rijetkost da natus doživi čak i neke srednje godine života.

Pročitajte više>>